Elk jaar schrijft en publiceert Stichting Madelonia een jaarverslag en jaarrekening waarin haar activiteiten, resultaten en financiële verantwoording staan.

 

In geval van verschillen of inconsistenties tussen de opgenomen teksten en cijfermatige opstellingen van de te downloaden pdf op deze site en die in de originele jaarrekening, prevaleert de laatste. In de originele jaarrekening is de goedkeurende controleverklaring van de onafhankelijke accountant opgenomen.

 

Jaarrekeningen

2012 Download de pdf.

2013 – Download de pdf.

2014 – Download de pdf.

2015 – Download de pdf.

 

Jaarverslagen (verkort)
2012 – Download de pdf.

2013 – Download de pdf.