Stichting Madelonia in liquidatie

Stichting Madelonia is per 8 februari 2017 in liquidatie.


er worden geen nieuwe aanvragen meer in behandeling genomen.